Ostatnie wydarzenia:

 

 

Zwycięstwo w Gminnych Zawodach sportowo-pożarniczych OSP

"Nawet postronny obserwator, nie znający zasad i kryteriów oceniania musztry musiał zgodzić się ze stwierdzeniem, że najrówniejszy krok defiladowy prezentowała na zawodach w dniu 16 września w Bestwinie kobieca drużyna OSP Kaniów. Ekipa prowadzona przez Iwonę Sojkę zadziwiła męską część strażackiej społeczności i zasłużenie zdobyła puchar ufundowany przez radnego powiatu bielskiego i członka Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Grzegorza Gawędę.

Strony