Przekaż 1% podatku na rzecz OSP Kaniów !

 

 

Zarząd OSP Kaniów prosi o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej jednostki

 

Ostatnie wydarzenia:

 

 

Walne zebranie OSP Kaniów 08.02.2020

 

              Trudno będzie w szeregach OSP Kaniów zapełnić lukę po zmarłych niedawno druhach Jacku Gruszce Stanisławie Hamerlaku. Śmierć tych nieodżałowanych społeczników sprawiła, że zebranie walne w dniu 8 lutego nie było już takie samo, jak te w latach ubiegłych. Nie wolno jednak tracić nadziei – być może wśród 148 członków jednostki znajdą się kontynuatorzy dzieła tych znanych i bardzo lubianych postaci.

            Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie dała w dniu zebrania przed strażnicą krótki koncert – czuło się wyraźnie hołd składany śp. prezesowi Stanisławowi. Druhów i gości przywitał prezes OSP Kaniów a zarazem komendant gminny Grzegorz Owczarz i wkrótce potem oddał głos dh. Jackowi Jonkiszowi – przewodniczącemu zebrania.

Kaniów to jedyna w gminie jednostka dysponująca ciężkim samochodem pożarniczym. Na tym nie kończy się wszakże jej unikalność. Posiada zorganizowaną przez śp. Jacka Gruszkę Grupę Ratownictwa Wodnego a co za tym idzie – występuje w roli faworyta w Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym. Organizatorzy cenią sobie profesjonalizm naszej ekipy: została zaproszona do Warszawy na konsultacje w sprawie zmian regulaminu zawodów. A trzynaste z kolei Mistrzostwa przyniosły pierwsze miejsce w budowie wału przeciwpowodziowego oraz drugie w manewrowaniu łodzią motorową – slalom w klasie powyżej 50 KM i w podejmowaniu łodzią zagrożonego przez powódź (klasa łodzi również powyżej (50 KM).

Ciekawie wygląda OSP Kaniów w liczbach. Do straży należy w tym sołectwie 90 członków czynnych, 16 druhen, 6 członków honorowych, 16 wspierających i 36 członków MDP. W ostatnim czasie przybył jeden członek czynny i 7 „młodzieżowców”. W r. 2019 do działań ratowniczych wyjeżdżano 54 razy, z czego 8 – do pożarów, 45 – do miejscowych zagrożeń i raz do alarmu fałszywego Grupa operacyjna liczy 56 strażaków, średnio na wezwanie alarmowe zgłasza się 12. Łącznie przy interwencjach przepracowano 482 godziny. Ubiegły rok był intensywny pod względem szkoleń: 6 osób ukończyło kurs strażaków ratowników; 2 – kierowców konserwatorów; 11 – kurs ratownictwa technicznego; 13 uzyskało uprawnienia stermotorzysty żeglugi śródlądowej. Uczestniczono w ćwiczeniach z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych w Janowicach, w doskonaleniu dostarczania wody na duże odległości w Janowicach i tradycyjnie w manewrach w dziedzinie ratownictwa wodnego, lodowego i powodziowego. Trwała nauka jazdy nowym samochodem ratowniczo – gaśniczym „Scania”.

Prezes Grzegorz Owczarz poinformował, że w związku z śmiercią druha Jacka Gruszki w składzie osobowym zarządu nastąpiły zmiany - wiceprezesem został Andrzej Janeczko, a zastępcą naczelnika Kamil Owczarz.

 

tekst : Sławomir Lewczak - Dziękujemy 

www.bestwina.pl

poniżej link do pełnego artykułu oraz do galerii zdjęć ze spotkania ( S.Lewczak)

Strony