Przekaż 1% podatku na rzecz OSP Kaniów !

 

 

Zarząd OSP Kaniów prosi o przekazanie 1% podatku na rzecz naszej jednostki

 

Ostatnie wydarzenia:

 

 

Projekty Unijne

Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem 923 167,00 PLN
 
Dofinansowanie projektu z UE 215 108,25 PLN
 
Zakup samochodu został także dofinansowany ze środków Gminy Bestwina, dotacji Komendanta Głównego PSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz środków własnych .